• Service- og garantiproblemer

  Leveringsbetingelser

  Det tillegges en sats på 3,0 % frakttillegg for å dekke fraktkostnader.

  Betalingsbetingelser

  Etter godkjennelse fra vår økonomiavdeling vil 15 dagers kreditt fra fakturadato bli gitt.

  Merverdiavgift

  Samtlige priser er angitt eksklusive merverdiavgift.

  Forsinkelsesrenter

  I henhold til den rentesatsen som er oppgitt på fakturaen.

  Minste ordrebeløp

  Dersom totalverdien på de bestilte varene beløper seg til mindre enn kr 1000,- vil varene ikke bli levert. Dog vil ordren bli liggende i vårt system til verdien av varer som kan leveres overstiger minimumsbeløpet. Dersom kunden ønsker det kan hasteleveranser av vare skje. Dette også Dersom ordren beløper seg til mindre enn kr 1000,- netto. I så tilfelle tilkommer frakt samt kr 100,- i håndteringskostnad.

  Returbetingelser

  Feilleveranser forårsaket av oss krediteres med 100 % og returneres etter avtale. Ved retur som ikke er forårsaket av feil gjort av oss gjelder følgende: Etter avtale med returansvarlig hos oss kan kjøperen gis returrett. Fraktkostnader forbundet med slik retur dekkes av kjøper. Det krediteres 90 % av varens kjøpspris. Før retur av varene skal avtale alltid gjøres med returansvarlig hos Tura Scandinavia. Dette skjer ved at kjøperen tar kontakt med returansvarlig og beskriver problemet. Kunden får et returnummer. Dette returnummeret skal merkes (lesbart) på den forsendelsen som kjøper returnerer.
  Retur av varer med vareverdi under kr 1000,- netto tas ikke imot. Prisede eller åpnede forpakninger tas ikke imot.
  Reklamasjon må skje innen 14 dager fra mottak av leveransen.
  Ved avvik av ovennevnte regler aksepteres ikke returen. Ved eventuell transportskade - kontakt speditøren. Ta vare på emballasjen.

  Informasjon til forbruker

  Ved eventuell feil på varen, ta kontakt med butikken der du kjøpte produktet. De skal følge de regler som gjelder i henhold til forbrukerkjøpsloven.

  Avvikende forhold

  Avvikende forhold og garantier er oppført separat i droplisten "Service og garantispørsmål".